เฉลิมพล ชาระ facebook ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาเข้ามาชมเวปนี้ ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ คำขวัญวันเด็ก *เด็กดี*หมั่นเพียร*เรียนรู้*สู่อนาคต

ข้อมูลเจ้าของเว็ป

ประวัติเจ้าของเว็ป  ผลงานแฟ้มสะสมงาน เจ้าของเว็บ

โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

 
  

ขอแสแดงความยินดีกับพี่ ๆ บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา2558